İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adına hazırlanan kalite dokümanlarına (Görev Tanımı, İş Akışı, Formlar vb) Üniversitemiz UBYS - Kalite Yönetim Sisteminden ulaşılabilmektedir.

 

--- Dış Kaynaklı Doküman Listesi

 

-- FORMLAR:

     1- Tahakkuk Evrakı (Ödeme Emri Belgesi) Teslim Formu

     2- Ürün Değerlendirme Formu

     3- Toplantı Katılım Formu

     4- Eğitim Katılım Formu

 

   


Başa Dön