Sivil Savunma; düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadiyle alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.

 Sivil Savunma Birimi, 06.06.2017 tarihinde Başbakanlık Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'ne kaydedilerek onaylanmış ve Genel Sekreterlik Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi'ne bağlanmış olup, Daire Başkanlığımız organizasyon şemasından çıkarılmıştır.


Başa Dön