Mali Hizmetler Birimi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Mali Hizmetler Birimi

Mali hizmetler birimi Satın Alma ve Tahakkuk olmak üzere iki bölümden oluşur.

Satın Alma Bölümü:

  • Daire Başkanlığımıza tahsis edilen bütçe ödeneği ile tüm satın alma işlemlerini yapar.
  • Diğer harcama birimlerinin talebi üzerine kendi bütçelerinden yapılacak satın alma işlemlerini harcama yetkililiği ve gerçekleştirme görevliliği kendi uhdelerinde kalmak kaydıyla onlar adına satın alma işlemlerini gerçekleştirir.
  • Satın alma işlemleri ile ilgili yazışmaları ve takibini yapar.
  • Diğer harcama birimlerine danışmanlık desteği verir.

Bölüm Çalışanları:

Buket ACAR                      Tel: 1158

Adnan S. ODOK               Tel: 1152

Zehra ARAROĞLU           Tel: 1151

Nesligül DUMAN (Doğrudan Temin)              Tel: 1161

 

 

Tahakkuk Bölümü:

  • Daire Başkanlığımız bütçesinden yapılan satın alma işlemlerinin tahakkuk (ödeme emri) belgelerini hazırlar.
  • Her ay ödenen aboneliğe bağlı su, elektrik, telefon, internet vb kurum faturalarını tahakkuk işlemlerini düzenler.
  • Başkanlığımız bütçesinden iş için kredi veya avans açar, bunların takibini yapar, açılan kredi ve avansları kapatır.
  • Başkanlığımız bütçesinden karşılanan hizmet alımları için ödemeye esas teşlik edecek hakediş raporlarını ve diğer belgeleri düzenler.
  • Bütçe, ödenek ve ödeme işlemleri ile ilgili yazışmaları ve takibini yapar.
  • Mal ve hizmet alım (sözleşmeye dayalı) işlerinde firmaların talepleri üzerine iş deneyim belgesi düzenler.

Bölüm Çalışanları:

Ezgi EVCI     Tel: 1160

Pınar Özlem YILMAZ   Tel: 1154

 


Başa Dön