Yaklaşık Maliyet ve Doğrudan Temin fiyat tekliflerinizi yazılı ve imzalı olarak 0232-325 35 25 nolu faksa, teklif mektubunda yazılı mail adresine gönderebilir veya Balatçık Merkez Kampüs (Yeni yapılan Merkezi Derslikler G-Blok 1. Kat) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi - Doğrudan Temin Bölümüne elden teslim edebilirsiniz... 

Dokümanı incelemek için ilgili satırın üstüne tıklayınız...

Sıra

Son Başvuru

(İhale Tarihi)

İhale Yıl /

No

Kik No

İhale Açıklaması

Miktarı

Usül

Döküman

1 09.05.2017 Saat  11:00 2017/172538   ÜNİVERSİTEMİZ ORMAN FAK. TIP FAK.  VE  DESTEK HİZMETLER BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE 7 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI 7 Kalem AÇIK İHALE 19/aİI- İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME-SÖZLEŞME TASARISI-STANDART FORMLAR
2

04.05.2017

Saat 17:00

2017/3   ÜNİVERSİTEMİZ KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI'NIN KİTAP KATALOGLAMA VE SINIFLAMA VERİ GİRİŞİ YAPILMASI, HİZMET ALIMI İŞİ.  1 Kalem DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF İSTEME MEKTUBU VE TEKNİK ŞARTNAME 

Başa Dön