ÖNEMLi...YEMEK YARDIMI KATKI PAYI

          DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ  kapsamında  2019 yılı için belirlenen katkı payları 21/12/2018 tarihli Rektörlük Oluru'na istinaden tüm personele duyurulmuş olup ilgili ihaleye karşı Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikayet başvurusu yapılmıştır.

         Şikayet başvurusunun incelenip sonuçlanmasına kadar geçecek sürede hizmetin aksamadan yürütülmesi için 07/01/2019 tarihinde 2019/6679 İKN ile 09/01/2019- 28/02/2019 tarihleri arasını kapsayacak şekilde yeniden ihaleye çıkılmış ve artan asgari ücret gerekçesiyle yemek birim fiyatı 8,50+ KDV'den 10,40+ KDV'ye yükselmiştir.

       İlgili mevzuat ve bütçe olanakları çerçevesinde oluşan yeni fiyat nedeniyle 09/01/2019 -28/02/2019 tarihleri arasında geçici olarak yemek katkı paylarının güncellenmesi zorunlu olmuş ve ilgili tarihlerde aşağıda tabloda belirtilen katkı paylarının alınması uygun görülmüştür. 

           Personellerin yemek ücretine ait katkı bedellerinin Ziraat Bankası Girne Şb. TR82 0001 0019 0387 7667 2250 01 IBAN nolu hesaba havale/EFT ile yapılması, yapılan havale/EFT lerde açıklama bölümüne sadece yükleme yapılacak personele ait T.C. no yazılması (rakam dışında karakter girilmemesi) , yüklenen bakiyelerde tarih/süre kısıtlaması olmayıp sadece yemek yenilen günler için düşüm yapılacağından iş yoğunluğu,  EFT süresi vb. sorunları asgariye indirmek için yüklemelerin haftalık yerine tercihen aylık olarak yapılması önerilmektedir.

      Yapılan havale ve EFT ler ancak ilgili hesaba aktarıldıktan sonra banka tarafından otomatik bakiye yükleme işlemi yapılacak olup; öngörülemeyen sorunlar için Cuma günleri saat 15.00-16.00 arasında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’ ndan   Didem Odaman (İç hat:1166) ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

NOT: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ‘ndan gelen bilgi doğrultusunda otomatik yükleme işlemi 01.02.2019 tarihinde başlayacak olup bu tarihe kadar olan ödemeler İdari ve Mali İşler personeli tarafından manuel olarak yapılacak olup bakiye yükleme işlemleri sadece Cuma günleri 15.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir)

     İtirazen şikayet değerlendirme sonucu imzalanacak sözleşmeye göre yeniden güncelleme yapılacaktır.

2019 YILI PERSONEL YEMEK BEDELİ KATKI PAYI TABLOSU

Tüm Personel;

1)

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan

 

4,00TL

2)

1100'e kadar (1100 dahil)

 

4,00 TL

3)

2200'e kadar (2200 dahil)

Şube Müd.,MYO.-YO.Sekreteri

4,50 TL

4)

3600'e kadar (3600 dahil)

Yrd.Doçent,G.Sekreter,G.Sek.Yard.D.Bşk. Fak.Sekreteri,Öğr.Gör. Okutman,Arş.Gör.,Uzman

5,00 TL

5)

4800'e kadar (4800 dahil)

Doçent

6,00 TL

6)

4800'den daha yüksek

Rektör, Rektör Yrd., Dekan, Dekan Yrd., Yüksekokul Müdürü ve Profesörler

7,00 TL

Sözleşmeli Personel;

1)

Brüt sözleşme ücreti 5.055,00 TL.ye kadar olanlar

(4/B personel dahil)

4,00 TL

2)

Brüt sözleşme ücreti 5.055,00 TL. den yüksek olanlar

 

7,50 TL

 

Başa Dön