Yemek Ücretleri Katkı Payı

   Öğlen Yemeğinden Faydalanan Personelin Dikkatine;

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin  “Kapsam” başlıklı 2.maddesi “Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanır” şeklinde düzenlenmiş olup aynı yönetmeliğin “Yemek Servisi Giderleri “ başlıklı 4.maddesi “ (Değişik: 8/8/2016-2016/9103 K.) Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır” şeklinde düzenlenmiştir.

  İlgili yönetmelik çerçevesinde 13 Ocak 2018 tarihli 30300 sayılı R.G. de yayınlanan 1.sıra nolu “2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği”nde de ek göstergelere göre alınacak asgari yemek ücretleri belirlenmiş ve aynı tebliğin “Belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespitibaşlıklı 5.maddesinde “Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1'de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir” hükmü bulunmaktadır.

 Kurumumuzda Devlet Memurlarının yiyecek yardımı ile buna ilişkin ödeme ve katkı payları Başkanlığımız altında bulunan “Memur Yemek Hizmetleri Komisyonu” tarafından takip edilmekte olup,  İlgili mevzuatlar ile birlikte 2018 yılı Haziran ayında başlayan ihale hizmeti ve bütçe durumu göz önünde tutularak alınan 5.7.2018 tarih ve 1800048785 sayılı Rektörlük Olur‘una istinaden 31.12.2018 tarihine kadar aşağıda belirtilen yemek ücretleri tahsil edilecektir.

Memurlardan;

1)

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan

 

2,50 TL

2)

Ek Gösterge 1100'e kadar (1100 dahil)

 

2,50 TL

3)

Ek Gösterge 2200'e kadar (2200 dahil)

Şube Müd.,MYO.-YO.Sekreteri

3,00 TL

4)

Ek Gösterge 3600'e kadar (3600 dahil)

G.Sekreter, G.Sek.Yard., D.Başk. Fak.  Sekreteri,

3,50 TL

Sözleşmeli Personelden;

1)

Brüt sözleşme ücreti 5.055,00 TL.ye kadar olanlar

(4/B personel dahil)

3,00 TL

2)

Brüt sözleşme ücreti 5.055,00 TL. den yüksek olanlar

 

6,00 TL

Öğlen yemeği hizmetinden faydalanan personelin yemek ücretini önceden yatırmaları gerekmekte olup, yatırılan tutar gün içinde öğlen yemeği saatine kadar personel kartlarına aktarılmaktadır.

Yemek Hesabı:

Karşıyaka T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
IBAN: TR85 0001 5001 5800 7299 7411 72

Alıcı: Katip Çelebi Üniversitesi Memur Yemek Hesabı

Açıklama: Yemek ücreti

(Başka bir kişi adına işlem yapılıyorsa, ilgili kişinin adı ve soyadını belirtilmesi gerekmektedir.)

Başa Dön