Memur Yemek Hizmeti

Başkanlığımız nezdinde yürütülen memur yemek hizmetleri Yiyecek Yardım Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilmekte olup, yemek yenilen aya ilişkin memurlardan alınan katkı payı bir sonraki ayın 15'inde otomatik ödeme talimatıyla kesilmektedir.

Ancak yemek bedeli kesilen memurların hesabında para olmaması ,borcu olan memurlara ilişkin havalelerin geciktirilmesi ve memurların görevlerinden ayrılmaları nedeniyle kalan borçlar  nedeniyle mali problemlerle karşılaşılmaktadır.

Bu nedenle 03/04/2017 tarihinden itibaren peşin ödeme ile kart yükleme sistemine geçilmesi planlanmakta olup yemek hizmetinden faydalanmak isteyen memurların yemek komisyonunun İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yemek Servis Hizmetleri TR 8500 0150 0158 0072 9974 1172 IBAN nolu hesabına(Vakıfbank-K.Yaka şb.) istedikleri miktarda bedeli yatırarak alacakları dekont ile Nisan Ayı için 28.03.2017/31.03.2017 tarihleri arasında  her gün 10.00-12.00/14.00-16.00 saatleri arasında, devam eden aylar için ise her gün 11.00-12.00 saatleri arasında Başkanlığımızda kart yükleme yaptırmaları gerekmektedir. Kart yüklemelerinde personelin şahsi başvurusu zorunlu olmayıp tek bir kişi tarafından dekontlar sunulmak şartıyla başka kişiler adına da toplu yükleme yapılabilecektir.

Yaşanan ödeme güçlükleri ve mali problemlerin aşılması nedeniyle konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve 31/03/2016 tarihine kadar Nisan ayına ait yüklemelerin yapılmaması durumunda mevcut kartlar ile 03/04/2017 tarihinden itibaren yemek sistemine giriş yapılamayacağının bilinmesi önem arz etmektedir.

03/04/2017- 31/12/2017 tarihleri arasında yemek birim fiyatı 2,50 TL olarak belirlenmiştir.

Başa Dön