Memur Öğle Yemeği

Üniversitemizin Değerli Çalışanı;
Kurumumuzda verilen yemek hizmeti 86/11220 sayılı BKK ile çıkarılan “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre, bu yönetmelik kapsamında 657 Sayılı Kanuna dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanmaktadır. Memur yemeğinin sadece mali işlemleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından takip edilmektedir.

Malzeme Dahil Taşımalı Yemek Hizmet Alımı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan satın alma işlemine 1 öğün öğle yemeği 6,80+KDV TL bedel üzerinden sonuçlandırılmış ve hizmet devam etmektedir..
19.08.2016  tarih ve 9103 sayılı R.G.’de yayınlanan 1 sıra nolu 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği’nde belirlenen asgari tutarlar ile Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği’ndeki değişiklik göz önünde bulundurularak;  yemek yiyen tüm memurlardan alınacak katkı payı bedeli öğün başına 3,00 TL (Üç Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

Aralık ayında yapılan açık ihale, sözleşmesi imzalandıktan sonra ödenecek katkı payı bedeli yeni ihale fiyatına göre belirlenecek ve duyuru yapılacaktır.

Bir öğün yemek ücreti, yiyecek yardımından faydalanan memurlardan 1 öğün 3,00 TL olarak, kişinin yediği yemek (öğün) sayısına göre aylık otomatik olarak maaşından kesilecektir. Maaş hesabında para bulunmayan kişilerin (yemek ücreti ödenemeyen) kartı otomatik olarak kullanıma kapanmaktadır.

Yönetmelik dışında (657 Sayılı Kanuna tabi olmayan) kalan, yiyecek yardımından faydalanamayan diğer tüm personel yemek ücretinin tamamını hizmet veren firmaya ödeyerek yemek yiyecebilecektir.

Yeni başlayan veya dilekçe doldurmayan 657 sayılı kanuna tabi çalışan memurların yemek yiyebilmeleri için ekte örneği bulunan  Yemek Hizmetinden Yararlanma ve Katkı Payı Otomatik Ödeme Dilekçesini  doldurarak İdari ve Mali Daire Başkanlığına göndermesi gerekmektedir.

 

Ek: Yemek Hizmetinden Yararlanma ve Katkı Payı Otomatik Ödeme Dilekçesi

Tel: 1202-1166

Başa Dön