Yirmi Dört (24) Saat Devamlı Çalışma Planı

Daire Başkanlığımız, Sivil Savunma Birimi tarafından hazırlanan Üniversitemiz Yirmi Dört (24) Saat Devamlı Çalışma Planı yürürlüğe girmiştir.

Yirmi Dört (24) Saat Devamlı Çalışma http://imidb.ikc.edu.tr/sayfa/sivil-savunma web sayfasından ulabilirsiniz!

Başa Dön