Taşınır İstek Belgesi ve İstek İhtiyaç Talep Formu


?
Taşınır İstek Belgesi

Harcama Birimlerinin ambarında bulunan mevcut malzemlerin (tüketim,demirbaş,taşınır,sar, vb) birim içinde ihtiyacı olan kişi ve birim tarafından istenmesi durumunda kullanılacaktır.(Taşınır Mal Yönetmeliği Örnek 7 nolu form)

Diğer harcama birimlerinin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ambarlarından istediği malzeme ve taşınırlar ambarlar arası devir olarak çıkış yapıldığından üst yazı ile ekine istenilen malzemelerin yazıldığı istek fişi eklenerek istenmesi gerekmektedir.

Harcama yetkilisinin onayı üzerine devir çıkışı yapılmaktadır.

Ambarlardan istenecek malzemeler Cuma günleri verilecektir. (Talepler, haftalık, aylık, 2 aylık planlamalar şeklinde yapılabilir, ambar mevcuduna göre karşılanacaktır.)

Taşınması gereken taşınır ve malzemeler için eleman temini istek yapan birimler tarafından ayarlanacaktır.


?İstek İhtiyaç Talep Formu

İhtiyaç tespit edilen ancak mevcut ambarlarda olmayan malzemelerin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından satın alma yolu ile temin edilmesi istenen malzemenin talebi için kullanılmaktadır.

(İhtiyaç talebi ile Teknik Şartname Hazırlama Usul Esasları eki)

Başa Dön