Taşınır Kod Listesi

İhtiyaç talepleri hazırlanırken kullanılacak taşınır kodları KBS'de (Kamu Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi) önceden belirlenen tanımlanmış temel kodlar bu listede tanımlanmıştır. Bu taşınır kodlarının altına yapılacak tanımlamalar Taşınır Kayıt Kontrol yetkilileri tarafından yapılabilmektedir.

İhtiyaç talepleri hazırlanırken bu listedeki kodlara göre, birebir var olan veya en uygun taşınır kodu seçilmelidir. Aynı taşınır grubunda olan malzemlerin özellikleri farklı ise ana taşınır kodunun altına yeni isimle malzeme yeniden tanımlanmalıdır.

Bu listede bulunmayan taşınır kodlar KBS'den kontrol edilmelidir. Hiç bir şekilde bulunamayan, daha önce hiç kullanılmamış, taşınır kodu açılmamış malzemeler için KBS'den (Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminden) yeni kod açılarak, malzeme bu sisteme (KBS'ye) ve kurumumuzda kullanılan taşınır yönetim sistemine (UBYS-Malzeme Yönetimi) birebir aynı şekilde tanımlanmalıdır. Ayrıca tanımlanan taşınır kodu ile seçilen malzeme adı ile teknik şartnamesi hazırlanan malzeme adı aynı şekilde olmalıdır.

Daha önceden sistemde olmayan, tanımlanmayan ilk kez açılan veya açılacak taşınır kodları ile işlemler Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Taşınır Kod Listesi

Başa Dön